Złączka elastyczna ZEO

Złączka elastyczna ZEO, służy do podłączania  urządzeń wentylacyjnych do instalacji. Eliminuje przenoszenie drgań, które mogą generować hałas.

 

Złączki elastyczne o przekroju kołowym stosuje się w instalacjach wentylacyjnych, przy podłączeniach z wentylatorami lub innymi urządzeniami mechanicznymi. Używa się jej w celu wytłumienia drgań generowanych przez urządzenia. Okrągła elastyczna złączka zapobiega rozprzestrzenianiu się wibracji i hałasu – w rezultacie polepszając wartości akustyczne całej instalacji. Wykonana jest z włókien szklanych powleczonych poliuretanem. Dodatkowo, złączki elastyczne stosuje się  w celu kompensacji wydłużeń termicznych. Złączka może pracować w temperaturach od -25° C do 200°C. Montaż odbywa się na ramkę lub nypel. Produkt posiada klasyfikację w zakresie reakcji na ogień: A2-s1,d0 wg. PN-EN 13501-1:2019-02. Złączka nie nadaje się jednak do użycia w systemach odprowadzania spalin czy systemach oddymiających.

 • Minimalizacja drgań
 • Wysoka klasa odporności na ogień   A2
 • Wysoka odporność termiczna 

 

Przewód spiro SRV

Przewody spiro SRV to rury wentylacyjne proste typu spiro. Przeznaczone są do wykonywania instalacji wentylacyjnych wewnątrz budynków.

 

Przewody SRV, to przewody najczęściej używane w systemach wentylacyjnych. Rury tego typu, dzięki zewnętrznym przetłoczeniom wzmacniającym, wyróżniają się szczególną sztywnością. W ofercie dostępne są najbardziej popularne średnice kanałów od 100 mm do 315 mm, w dwóch wariantach długości 1,2m i  3m.  Grubość blachy dla prezentowanych średnic to aż 0,5mm, co dodatkowo wpływa na wytrzymałość produktu.

 

Rury wentylacyjne typu spiro produkuje się z blachy dwustronnie ocynkowanej nr 1.0226 (DX51D+Z275 MA-C) wg PN-EN 10346. Ponieważ, ocynkowanie rur wpływa na wysoką wytrzymałość instalacji na korozje, powłoka cynku to aż 275 g/m2.

 

Dodatkowo, przewody passivo SRV wyróżnia najwyższa klasa szczelności „D” wg normy dla systemów wentylacyjnych PN-EN 12237:2005.

 

 • Najwyższa klasa szczelności „D” 
 • Wykonane zgodnie z normą PN-EN 10346

 • Posiada atest higieniczny

 • Trwałość na lata dzięki najwyższemu pokryciu ocynkiem, aż 275 g/m2.

 

 

Złączka wewnętrzna NPU

Złączka wewnętrzna nyplowa NPU służy do wewnętrznego łączenia ze sobą okrągłych kanałów wentylacyjnych.

 

Złączka nyplowa z uszczelką znajduje zastosowanie jako wewnętrzne łączenie  wszelkiego rodzaju kanałów okrągłych.  Montuje się ją poprzez wsunięcie bezpośrednio do obu części łączonych przewodów, aż do dotknięcia ogranicznika na środku kształtki. Dodatkowo w wyposażeniu jest dwuwargowa uszczelka z gumy EPDM, która zapewnia instalacji wentylacji najwyższą klasę szczelności ,,D”. Złączki wentylacyjne nyplowe produkuje się z blachy dwustronnie ocynkowanej. Ponieważ, ocynkowanie rur wpływa na wysoką wytrzymałość instalacji na korozje, powłoka cynku to aż 275 g/m2.

 

 

 

Złączka zewnętrzna MF

Złączka zewnętrzna wentylacyjna służy do zewnętrznego łączenia  ze sobą okrągłych kształtek wentylacyjnych.

 

Złączka zewnętrzna MF mufowa służy do połączenia kształtki z kanałem o średnicach w zakresie 100-315mm. Przy łączeniu z kształtkami uszczelkowymi nie wymagają dodatkowego uszczelnienia, w przypadku elementów bez uszczelek warto użyć taśm uszczelniających. Złączki wentylacyjne mufowe produkuje się z blachy dwustronnie ocynkowanej. Ponieważ, ocynkowanie rur wpływa na wysoką wytrzymałość instalacji na korozje, powłoka cynku to aż 275 g/m2.

 

 

 

Filtr przewodowy płaski FPPC

Filtr przewodowy płaski FPPC stosuje się w celu doczyszczenia powietrza   nawiewanego do pomieszczenia.

 

Filtr przewodowy płaski FPPC stosuje się w odgałęzieniach, szczególnie przed nawiewnikami,  jako dodatkowe oczyszczenie powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Można go montować w nowych jak i już istniejących systemach przewodów.

Filtr posiada w tkaninę filtrującą  G3, która z dwóch stron jest zabezpieczona siatką z drutu. Dzięki niej powietrze nawiewane odznacza się wysokimi parametrami czystości. Obudowę stanowi przewód okrągły z blachy dwustronnie ocynkowanej. Ponieważ, ocynkowanie rur wpływa na wysoką wytrzymałość instalacji na korozje, powłoka cynku to aż 275 g/m2. Dodatkowo, filtry posiadają dwuwargowa uszczelkę z gumy EPDM zapewniającą instalacji wentylacji najwyższą klasę szczelności. Specjalna konstrukcja filtru FPPC umożliwia swobodną wymianę wkładu. Filtr przewodowy FPPC montuje się pomiędzy dwoma okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o standardowych średnicach (200-315 mm).

 

 • Najwyższa klasa szczelności „D”
 • Warstwa ocynku aż 275 g/m2

 • Ochrona przed zanieczyszczeniem klasa G3

 

 

Łuki segmentowe BFU45

Łuki segmentowe BFU45 stosuje się do łączenia przewodów wentylacyjnych, pozwalają jednocześnie na zmianę kierunku przepływu powierza. 

 

Łuki segmentowe BFU45 dostępne są w zakresie średnic 100-315 mm, o kącie kierunkowym 45 stopni. W zależności od wielkości średnicy, łuki występują w dwóch wersjach tłocznej i segmentowej. Dodatkowo, wyposażone są w dwuwargowa uszczelkę z gumy EPDM. W rezultacie zapewniają instalacji wentylacji najwyższą klasę szczelności. Kolana produkuje się z blachy dwustronnie ocynkowanej. Ponieważ, ocynkowanie ma wpływ na wysoką wytrzymałość instalacji na korozje, powłoka cynku to aż 275 g/m2.


Tłoczone kolano wentylacyjne stosuje się do kanałów SPIRO i wentylacyjnych przewodów gładkich. Dostępnie jest w zakresie średnic 100-200 mm. Zgrzew liniowy zapewnia szczelność klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy.


Segmentowe kolano wentylacyjne stosuje się do kanałów SPIRO i wentylacyjnych przewodów gładkich.  Dostępne jest w zakresie średnic 200-315 mm. Składa się z 4 segmentów, łączonych zamkiem blacharskim. 

 

 • Najwyższa klasa szczelności „D” z uszczelkami.
 • Uszczelki wykonane z gumy EPDM , odporne są na zmiany temperatury, jak również  kontakt z chropowatą powierzchnią elementów instalacji. Odpowiednie dopasowanie średnic umożliwia łatwy montaż, przy jednoczesnym zachowaniu klasy szczelności „D”.

 • Zaokrąglona krawędź – utrzymuje uszczelkę na miejscu podczas instalacji, jednocześnie chroni przed skaleczeniem.

 • Trwałość na lata dzięki najwyższym pokryciu ocynkiem, aż 275 g/m2.

 

 

Łuki segmentowe BFU90

Łuki segmentowe BFU90 stosuje się do łączenia przewodów wentylacyjnych, pozwalają jednocześnie na zmianę kierunku przepływu powierza.

 

Łuki segmentowe BFU90 dostępne są w zakresie średnic 100-315 mm, o kącie kierunkowym 90 stopni. W zależności od wielkości średnicy, łuki występują w dwóch wersjach tłocznej i segmentowej. Dodatkowo, wyposażone są w dwuwargowa uszczelkę z gumy EPDM. W rezultacie zapewniając instalacji wentylacji najwyższą klasę szczelności. Kolana produkuje się z blachy dwustronnie ocynkowanej. Ponieważ, ocynkowanie ma wpływ na wysoką wytrzymałość instalacji na korozje, powłoka cynku to aż 275 g/m2.


Tłoczone kolano wentylacyjne stosuje się do kanałów SPIRO i wentylacyjnych przewodów gładkich. Dostępnie jest w zakresie średnic 100-200 mm. Zgrzew liniowy zapewnia szczelność klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy.


Segmentowe kolano wentylacyjne stosuje się do kanałów SPIRO i wentylacyjnych przewodów gładkich.  Dostępne jest w zakresie średnic 200-315 mm. Składa się z 4 segmentów, łączonych zamkiem blacharskim. 

 

 • Najwyższa klasa szczelności „D” z uszczelkami.
 • Uszczelki wykonane z gumy EPDM , odporne są na zmiany temperatury, jak również  kontakt z chropowatą powierzchnią elementów instalacji. Odpowiednie dopasowanie średnic umożliwia łatwy montaż, przy jednoczesnym zachowaniu klasy szczelności „D”.

 • Zaokrąglona krawędź – utrzymuje uszczelkę na miejscu podczas instalacji, jednocześnie chroni przed skaleczeniem.

 • Trwałość na lata dzięki najwyższym pokryciu ocynkiem, aż 275 g/m2.

 

 

Tłumik FLF25

Tłumik elastyczny FLF25 jest tłumikiem elastycznym z króćcem ze stali ocynkowanej. Umożliwia wytłumienie hałasu oraz montaż w trudnodostępnych miejscach. 

 

Wysoce elastyczny tłumik do połączenia elementów wentylacyjnych. Tłumik pokryty jest płaszczem zewnętrznym z folii aluminiowej oraz posiada warstwę izolacji 25 mm. W rezultacie redukuje hałas, który nie przenosi się z pomieszczeń . 

 

 • Perforowana aluminiowa rura wewnętrzna (klasyfikacja ogniowa A1)
 • Izolacja: wełna mineralna 25 mm o gęstości 18 kg/m3
 • Płaszcz zewnętrzny wykonany z kompleksu aluminium i poliestru (klasyfikacja ogniowa A2-s1, d0)
 • Przyłącza wykonane ze stali ocynkowanej.

 

 

 

Trójnik T45U

Trójnik wentylacyjny T45U stosuje się  do rozgałęziania strumienia powietrza w systemie kanałów wentylacyjnych okrągłych professional.

 

Trójnik wentylacyjny T45U z przyłączem nyplowym stosuje się do do rozgałęziania kanałów wentylacyjnych. Wszystkie dostępne trójniki są równoprzelotowe  z odejściem pod katem 45 stopni o wymiarze mniejszym bądź równym głównemu kanałowi wentylacyjnemu. Dodatkowo, wyposażone są w dwuwargowa uszczelkę z gumy EPDM. W rezultacie zapewniają instalacji wentylacji najwyższą klasę szczelności. Trójniki produkuje się z blachy dwustronnie ocynkowanej. Ponieważ, ocynkowanie ma wpływ na wysoką wytrzymałość instalacji na korozje, powłoka cynku to aż 275 g/m2.

 

 

 • Najwyższa klasa szczelności „D” z uszczelkami.
 • Uszczelki  z gumy EPDM , odporne są na zmiany temperatury, jak również  kontakt z chropowatą powierzchnią elementów instalacji. Odpowiednie dopasowanie średnic umożliwia łatwy montaż, przy jednoczesnym zachowaniu klasy szczelności „D”.

 • Zaokrąglona krawędź – utrzymuje uszczelkę na miejscu podczas instalacji, jednocześnie chroni przed skaleczeniem.

 • Trwałość na lata dzięki najwyższym pokryciu ocynkiem, aż 275 g/m2.

 

 

Trójnik T90U

Trójnik wentylacyjny T90U stosuje się  do rozgałęziania strumienia powietrza w systemie kanałów wentylacyjnych okrągłych professional.

 

Trójnik wentylacyjny T90U z przyłączem nyplowym stosuje się do do rozgałęziania kanałów wentylacyjnych. Wszystkie dostępne trójniki są równoprzelotowe  z odejściem pod katem 45 stopni o wymiarze mniejszym bądź równym głównemu kanałowi wentylacyjnemu. Dodatkowo, wyposażone są w dwuwargowa uszczelkę z gumy EPDM. W rezultacie zapewniają instalacji wentylacji najwyższą klasę szczelności. Trójniki produkuje się z blachy dwustronnie ocynkowanej. Ponieważ, ocynkowanie ma wpływ na wysoką wytrzymałość instalacji na korozje, powłoka cynku to aż 275 g/m2.

 

 

 • Najwyższa klasa szczelności „D” z uszczelkami.
 • Uszczelki gumy EPDM , odporne są na zmiany temperatury, jak również  kontakt z chropowatą powierzchnią elementów instalacji. Odpowiednie dopasowanie średnic umożliwia łatwy montaż, przy jednoczesnym zachowaniu klasy szczelności „D”.

 • Zaokrąglona krawędź – utrzymuje uszczelkę na miejscu podczas instalacji, jednocześnie chroni przed skaleczeniem.

 • Trwałość na lata dzięki najwyższym pokryciu ocynkiem, aż 275 g/m2.